Vận chuyển và giao nhận

Dịch vụ vận chuyển quốc tế

Đường biển

Hàng không

Thời gian vận chuyển

Thời gian vận chuyển phụ thuộc vào hình thức vận chuyển ( đường biển, hàng không) và điểm đến, điểm đi của lô hàng. Khi khách hàng đưa ra yêu cầu về điểm đến/điểm đi và hình thức vận chuyển,CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SAO MAI có trách nhiệm thông tin cho khách hàng về thời gian dự tính ngày lô hàng về/đi.

Lưu ý

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SAO MAI có trách nhiệm thông tin kịp thời cho khách hàng và đưa ra đề pháp giải quyết nhanh chóng để hỗ trợ khách hàng kịp thời.